Wyburzenia hal cz. 2

Wyburzenia hal należą do robót budowlanych, które regulują odpowiednie przepisy. Inwestor, który planuje rozpoczęcie prac rozbiórkowych powinien zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w tym zakresie. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie wszystkich robót budowlanych profesjonalnej firmie, która wyznacza kierownika budowy odpowiedzialnego za prawidłowe wykonanie zlecenia wyburzenia hal. Inwestor wówczas za prace budowlane wykonywane na jego terenie odpowiada […]

Wyburzenia wielkogabarytowe

Po wielu latach obiekt wielkogabarytowy może nie nadawać się do użytku. Zniszczony, w złym stanie technicznym zagraża zdrowiu i życiu osób w nim przebywających jak i postronnych, przechodzących obok niego. Dlatego ważne jest aby w odpowiednim czasie zareagować. Remont czy modernizacja mogą być już nieopłacalne. Dlatego często właściciel obiektu podejmuje decyzję o jego wyburzeniu. Wyburzenia […]

Firma wyburzeniowa, specjalizacje i kompleksowa usługa

Utylizacja odpadów, które powstały w trakcie wyburzania wymaga od inwestora wiedzy i odpowiedniego sprzętu. Nie każdy inwestor ma takie możliwości. Dlatego do wyburzania obiektów przemysłowych najbezpieczniej jest zatrudnić profesjonalną firmę wyburzeniową, która świadczy także usługę uprzątnięcia terenu. Odpady powstające podczas wyburzania nie mogą długo zalegać na posesji, ponieważ właściciel terenu może otrzymać mandat. Na bieżąco […]

Wyburzenia obiektów wielkogabarytowych cz.2

Firmy wyburzeniowe najczęściej specjalizują się w określonych typach obiektów. Jedne zajmują się małymi rozbiórkami, takimi jak domy, stodoły, małe obiekty przemysłowe, biura czy niewielkie sklepy. Inne wyburzają duże hale, firmy i wielkogabarytowe obiekty przemysłowe. Do nich zaliczyć można także mosty, wiadukty, kominy i inne duże konstrukcje budowlane. Firma zajmująca się dużymi wyburzeniami musi posiadać wieloletnie […]

Wyburzenia obiektów wielkogabarytowych cz.1

Wyburzenia obiektów wielkogabarytowych to zadania dla prawdziwych profesjonalistów. Osoby bez doświadczenia nie są w stanie wykonać takiego zlecenia prawidłowo. Wymaga ono bowiem dużej wiedzy, znajomości przepisów budowlanych, procedur i znajomości gospodarowania odpadami. Ilość zadań związanych z wyburzeniem przemysłowym jest ogromna. Jednocześnie konieczna jest znajomość zasad bezpieczeństwa i zabezpieczenia obiektu przeznaczonego do wyburzenia. Mała firma wyburzeniowa […]

Wyburzenia świętokrzyskie cz. 2

Województwo świętokrzyskie znajduje się w południowo – wschodniej części Polski. Zajmuje powierzchnię prawie dwanaście tysięcy kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje je ponad jedenaście milionów mieszkańców. Przepływające przez teren województwa rzeki sprawiają, że na obszarze województwa znajduje się wiele mostów i wiaduktów. Z czasem wymagają one remontów lub są w takim stanie, że można je już tylko wyburzyć […]

Wyburzenia obiektów wielkogabarytowych cz.1

Uholinex specjalizuje się w wyburzeniach obiektów wielkogabarytowych. Duże obiekty przemysłowe wymagają specjalistycznego podejścia podczas ich rozbiórki. Ze względu na duże prawdopodobieństwo niekontrolowanego zawalenia się obiektu podczas jego wyburzenia konieczne jest zabezpieczenie terenu. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych podczas wyburzania obiektów wielkogabarytowych jest bardzo ważna. Wyburzenia przemysłowe Bez wątpienia firma wieloletnia, specjalizująca się w […]

Wyburzenia przemysłowe cz. 1

Wyburzenia należą do kategorii prac budowlanych uregulowanych przepisami prawnymi. W celu wyburzenia obiektu przemysłowego konieczne jest otrzymanie decyzji pozwalającej na jego wykonanie. Wyburzenie dużego obiektu wiąże się z szeregiem prac około wyburzeniowych. Firmy wyburzeniowe Kielce Specjalistyczne firmy wyburzeniowe w Kielcach zajmują się takimi zadaniami. Posiadają odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia wyburzenia obiektu wielkogabarytowego i prac związanych […]

Firmy wyburzeniowe cz. 2

Wybór firmy wyburzeniowej powinien być poprzedzony zebraniem informacji na temat firmy i kontakcie z nią. Bez wątpienia tylko w ten sposób można dowiedzieć się więcej o firmie wyburzeniowej. Istotne są informacje jakie budynki i dla kogo prowadziła prace. Jaka była ich wielkość i z jakich materiałów budynek był wykonany.  Wyburzenia obiektów Bez wątpienia dobrze jest […]

Wyburzenia mostów cz.3

Wyburzenie mostów i wiaduktów wymagających pozwolenia na budowę wiąże się z uzyskaniem ostatecznej decyzji od organów administracji państwowej, właściwych  terytorialnie względem położenia obiektu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek. Wyburzenia mostów Planując rozbiórkę trzeba wziąć pod uwagę terminy jakimi kieruje się urząd wydając decyzję o rozbiórce. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji, dodatkowe […]