Utylizacja odpadów, które powstały w trakcie wyburzania wymaga od inwestora wiedzy i odpowiedniego sprzętu. Nie każdy inwestor ma takie możliwości. Dlatego do wyburzania obiektów przemysłowych najbezpieczniej jest zatrudnić profesjonalną firmę wyburzeniową, która świadczy także usługę uprzątnięcia terenu. Odpady powstające podczas wyburzania nie mogą długo zalegać na posesji, ponieważ właściciel terenu może otrzymać mandat. Na bieżąco muszą być one wywożone.

Inwestor może oczywiście samodzielnie pozbyć się gruzu z własnej posesji i zamówić kontener na gruz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Podczas wyburzania obiektów wielkogabarytowych odpadów powstaje ich na tyle dużo, że konieczne byłoby zamówienie kilkudziesięciu kontenerów co w ostatecznym rozrachunku byłoby bardzo drogie. Dlatego zamawiając firmę wyburzeniową warto sprawdzić czy świadczy ona także usługę wywozu gruzu.

Wyburzenia

Kompleksowa oferta firmy wyburzeniowej

Oferta kompleksowa zawierająca wszystkie etapy wyburzenia zapewne będzie dużo korzystniejsza finansowo niż zlecenie różnych etapów prac budowlanych kilku firmom. Ponadto zakres odpowiedzialności za wykonywane prace wówczas spoczywa na jednym przedsiębiorcy, w przypadku problemów z ich wykonaniem. Dochodzenie roszczeń od kilku firm, które pracowały na jednym terenie zawsze jest dużo trudniejsze. Podczas wyboru firmy wyburzeniowej inwestor powinien kierować się doświadczeniem pracowników zatrudnionych w firmie oraz ich kwalifikacjami.

Duże firmy wyburzeniowe posiadają na własność maszyny i urządzenia budowlane, które regularnie konserwują, naprawiają i wypożyczają. Szukając firmy wyburzeniowej można zapytać także o poprzednie realizacje, w ten sposób można poznać zakres oferowanych prac i wielkości obiektów budowlanych, które firma w przeszłości wyburzyła. Firmy wyburzeniowe specjalizują się w zakresie wyburzeń, których najczęściej się podejmują.

Są firmy, które wyburzają domy, niewielkie warsztaty i niewielkie budynki gospodarcze. Inne firmy posiadają doświadczenie i odpowiednią kadrę do wyburzenia dużego mostu czy wielkiego obiektu przemysłowego. Jeżeli mamy do wyburzenia dom jednorodzinny trzeba znaleźć firmę, która chętnie się takiej pracy podejmie. Inne, które specjalizują się w obiektach wielkogabarytowych mogą odmówić. W branży wyburzeniowej także są specjalizacje. Dlatego nie oczekujmy, że każda firma wyburzeniowa podejmie się zlecenia, które mamy jej do zaoferowania. Szczególnie doświadczone firmy wyburzeniowe niechętnie podejmują się wyburzania innych obiektów, niż te w których się specjalizują.

Harmonogram wyburzenia

Inwestor planując budowę nowej inwestycji powinien ustalić wstępny harmonogram prac, w oparciu o obowiązujące przepisy. Musi zaplanować odpowiedni czas na każdy etap związany z przygotowaniem terenu. Jeżeli w miejscu, na którym ma nastąpić rozbiórka lub wyburzenie budynku ma powstać nowy obiekt budowlany można złożyć jeden wniosek o pozwolenie na budowę zawierający oba zadania. We wniosku inwestor musi zaznaczyć, że planuje budowę i rozbiórkę. W takiej sytuacji nie musi składać osobnego wniosku o pozwolenie na rozbiórkę oraz wniosku o pozwolenia na budowę.

W przypadku rozbiórki budynku wpisanego do rejestru zabytków, konieczne jest uzyskanie decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu go z rejestru zabytków. Rozpoczęcie rozbiórki zanim otrzyma się wszystkie niezbędne zgody może zostać uznana jako samowola budowlana. Wyjątkiem są roboty zabezpieczające i rozbiórkowe, które można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Dotyczy to prac, które mają na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button