Wyburzenia hal należą do robót budowlanych, które regulują odpowiednie przepisy. Inwestor, który planuje rozpoczęcie prac rozbiórkowych powinien zapoznać się ze szczegółowymi zapisami w tym zakresie. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie wszystkich robót budowlanych profesjonalnej firmie, która wyznacza kierownika budowy odpowiedzialnego za prawidłowe wykonanie zlecenia wyburzenia hal. Inwestor wówczas za prace budowlane wykonywane na jego terenie odpowiada w ograniczonym zakresie. Wyburzenia hal i obiektów przemysłowych wykonuje się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Wyburzenia hal

Gruz i odpady budowlane podczas wyburzenia hal

Po ogrodzeniu terenu, postawieniu tablicy informacyjnej i wyłączeniu mediów rozpoczynają się kolejne etapy rozbiórkowe. Podczas wyburzenia hal powstaje bardzo dużo gruzu i różnego rodzaju odpadów, które trzeba odpowiednio zutylizować. Niezbędna jest znajomość przepisów dotyczących   gospodarowania odpadami. Zanim rozpocznie się wyburzanie pracownicy wynoszą z budynku elementy ze szkła, plastiku, metalu i innych materiałów i odpowiednio segregują. Materiały, które można wykorzystać na innej budowie składuje się osobno, w jednym miejscu.

Gruz i wszystkie odpady muszą być wywiezione z terenu budowy. Podczas wyburzenia hal wykorzystywane są różne sprzęty, maszyny i urządzenia. Najczęściej są to nożyce, młoty. Ponadto samobieżne kruszarki szczękowe, małe koparki kołowe i duże ciężkie koparki gąsienicowe. Koparki wyburzeniowe i przeładunkowe. Maszyny obsługiwane są przez operatorów z uprawnieniami. Sprzęt jest na bieżąco konserwowany i naprawiany. Nieumiejętne korzystanie z ciężkiego sprzętu budowlanego stanowi zagrożenie dla innych osób i samego operatora. Dlatego ważne jest aby obsługiwały go właściwe osoby.

Jak wybrać właściwą firmę do wyburzenia hal?

Za to co dzieje się na placu budowy odpowiada inwestor. Dlatego w zakresie jego odpowiedzialności jest wybór właściwej firmy wyburzeniowej, która zatrudnia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem.  Wyburzenia hal wydają się zadaniami prostymi i nie wymagającymi. W rzeczywistości potrzebna jest wiedza z wielu dziedzin poparta doświadczeniem. Im dłużej wykonawca jest na rynku i świadczy usługi wyburzenia przemysłowego tym bezpieczniej może czuć się inwestor.

Firmy wyburzeniowe oprócz rozbiórki obiektów wielkogabarytowych świadczą także usługi wywozu z terenu budowy odpadów i gruzu, który powstaje podczas wyburzania hal w ogromnej ilości. Ponadto podejmują się także przygotowania terenu pod nową inwestycję. Warto wybrać firmę wyburzeniową świadczącą kompleksową usługę zawierającą szeroki zakres prac. Unikniemy w ten sposób nieporozumień jakie  mogą wyniknąć z niedogadania się kilku firm działających na tym samym terenie.

Ponadto odpowiedzialność za wszystkie zadania związane z inwestycją weźmie na siebie jedna firma. W przypadku nieprawidłowości bardzo łatwo jest wówczas dochodzić naprawienia szkody. Wyburzenia hal to najczęściej jedna z wielu oferowanych przez firmy wyburzeniowe usług. Najczęściej oferują one także wyburzenia wiaduktów, kominów, obiektów wielkogabarytowych i innych dużych budowli. Nie zajmują się wyburzaniem i rozbiórkami małych obiektów.  

Call Now Button