Po wielu latach obiekt wielkogabarytowy może nie nadawać się do użytku. Zniszczony, w złym stanie technicznym zagraża zdrowiu i życiu osób w nim przebywających jak i postronnych, przechodzących obok niego. Dlatego ważne jest aby w odpowiednim czasie zareagować. Remont czy modernizacja mogą być już nieopłacalne. Dlatego często właściciel obiektu podejmuje decyzję o jego wyburzeniu.

Wyburzenia obiektów wielkogabarytowych

Kiedy myślimy o budynku wielkogabarytowym mamy na myśli obiekt przemysłowy taki jak fabryka, hala magazynowa, galeria handlowa, bloki mieszkalne, kamienice, szkoły, hotele, kominy, mosty lub wiadukty. Są to obiekty duże, których wyburzenie nie należy do łatwych. Wewnątrz obiektu wielkogabarytowego znajduje się często wiele różnych materiałów, które przed wyburzeniem trzeba wynieść i posegregować.

Trzeba oddzielić drewno od szkła, plastiku, papieru, metali lub innych elementów. Niektóre z nich będzie można ponownie wykorzystać na innej budowie. Dotyczy to przede wszystkim elementów drewnianych. Zanim przystąpimy do prac rozbiórkowych trzeba wyłączyć w budynku zasilanie prądu, gazu i wody. Na placu budowy inwestor musi zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników.

Przed wyburzeniem wielkogabarytowym musimy uzyskać od właściwego urzędu pozwolenie. W tym celu należy złożyć wniosek z załącznikami i poczekać na jego otrzymanie. Do wniosku należy dołączyć szkic usytuowania budynku, opis prac wyburzeniowych i planowane zastosowanie środków bezpieczeństwa. Po uprawomocnieniu się pozytywnej decyzji dotyczącej wyburzenia możemy rozpocząć prace.

Doświadczona firma wyburzeniowa

Wyburzenia wielkogabarytowe najlepiej zlecić doświadczonej firmie. Ilość zadań  i ich specyfika wymagają niezbędnej wiedzy. Za wszystko co dzieje się na terenie wyburzania odpowiada właściciel terenu, na którym stoi obiekt. Dlatego przed rozpoczęciem prac konieczne jest jego odpowiednie zabezpieczenie. Wyburzenia wielkogabarytowe muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do prac wyburzeniowych używane są specjalistyczne narzędzia i urządzenia. Między innymi ciężkie koparki gąsienicowe, koparki wyburzeniowe i kruszarki szczękowe. Ponadto kruszery, nożyce i młoty pneumatyczne. Duża ilość koniecznego sprzętu sprawia, że wybrana przez nas firma do wykonania wyburzenia wielkogabarytowego musi działać od wielu lat.

Krótko działające firmy nie są w stanie zgromadzić tak dużej ilości sprzętu niezbędnego do wykonania profesjonalnego wyburzenia. Firmy, które funkcjonują  długo na rynku wyburzeniowym posiadają także odpowiednio przeszkolonych operatorów maszyn i urządzeń ze wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem. Często wynajmują sprzęt i maszyny wraz z operatorem innym mniejszym firmom rozbiórkowym.

Call Now Button