Wyburzenia wielkogabarytowe cz.2

Wyburzenia wielkogabarytowe wymagają pozwolenia wydanego przez odpowiedni organ gminy. Prace należy zaplanować z wyprzedzeniem. Procedury wydania ostatecznej decyzji pozwalającej na wyburzenie obiektu trwają dość długo. Trzeba zaczekać około 79 dni (czas na wydanie decyzji przez organ – 65 dni, oraz uprawomocnienie – 14 dni).  Do wniosku, który można pobrać ze strony internetowej należy bezwzględnie dołączyć […]

Wyburzenia wielkogabarytowe cz.1

Wyburzeniami zajmują się specjalistyczne firmy. Bez wątpienia do obiektów wielkogabarytowych możemy zaliczyć między innymi mosty, wiadukty, hale magazynowe i konstrukcje stalowe. Z pewnością samodzielna rozbiórka takich dużych obiektów może być bardzo niebezpieczna. Ponadto do ich wyburzenia niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Ciężkie koparki gąsienicowe, koparki wyburzeniowe, kruszarki szczękowe samobieżne, młoty wyburzeniowe i koparki przeładunkowe. Wyburzenia wielkogabarytowe […]

Wyburzenia hal

Wyburzenia i rozbiórki budynków wymagają stosownych pozwoleń. Powinny je wykonywać specjalistyczne firmy rozbiórkowe. Posiadają one stosowne kwalifikacje i doświadczenie. Prace rozbiórkowe wymagają odpowiedniego sprzętu i wykwalifikowanych pracowników. Rozbiórki i wyburzenia są określone w prawie budowlane. Specjalistyczne firmy zajmujące się takimi zadaniami powinny znać przepisy i zasady postępowania. Po wyburzeniu lub rozbiórce firmy zajmują się także […]

Bezpieczne wyburzenia i rozbiórki hal, mostów, wiaduktów i innych obiektów cz.2

Każda rozbiórka lub wyburzenie wymaga odpowiednich pozwoleń. Zgromadzenie dokumentacji może trwać nawet kilka miesięcy. Ostatecznie jak na każdym placu budowy powinny się znaleźć pozwolenie lub zarządzenie dotyczące prowadzenia prac, program ich wykonywania oraz dziennik robót. Bez takich dokumentów prace nie powinny się rozpocząć. Rozbiórka hal Doświadczone firmy rozbiórkowe wiedzą, jakie pozwolenia i dokumenty należy przed […]

Bezpieczne wyburzenia i rozbiórki hal, mostów, wiaduktów i innych obiektów cz.1

Prace budowlane należą do niebezpiecznych i podczas ich wykonywania należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP. Prace rozbiórkowe lub wyburzenia należą do tej grupy robót. Przy ich wykonywaniu istnieje potencjalne zagrożenie utraty życia lub zdrowia oraz uszkodzenia mienia osób trzecich. Dodatkowym utrudnieniem jest nieprzewidywalność konstrukcji budowlanych w trakcie jej wyburzania. Podczas takich prac pracownicy powinni zachować szczególną […]

Call Now Button