Prace budowlane należą do niebezpiecznych i podczas ich wykonywania należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP. Prace rozbiórkowe lub wyburzenia należą do tej grupy robót. Przy ich wykonywaniu istnieje potencjalne zagrożenie utraty życia lub zdrowia oraz uszkodzenia mienia osób trzecich.

Dodatkowym utrudnieniem jest nieprzewidywalność konstrukcji budowlanych w trakcie jej wyburzania. Podczas takich prac pracownicy powinni zachować szczególną ostrożność. Konieczne jest posiadanie kasku i ubrania ochronnego. Duże znaczenie ma także noszenie odpowiedniego obuwia.

Wyburzenia hal

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych należy sprawdzić czy budynek został odłączony od instalacji gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej, cieplnej, prądu lub innych, do której budynek był przyłączony. Pracownicy powinni bezwzględnie przestrzegać poleceń przełożonych w zakresie poszczególnych etapów rozbiórki. Plan wyburzenia lub rozbiórki budynku powinien być znany pracownikom, aby zapobiec wypadkom.

Każdy z pracowników powinien wiedzieć, które części budynku będą rozbierane na początku a jakie na końcu. Pracownicy muszą być także przygotowani na całkowite, nieprzewidziane wcześniej zawalenie się budynku. Powinni znać zakres swoich obowiązków i wiedzieć jak reagować w określonych sytuacjach.

Wyburzenia budynków

Rozbiórka budynku jest szczególnie niebezpieczna ze względu na to, że kiedy już się ona rozpocznie przebiega bardzo szybko. Pracownicy muszą z uwagą obserwować jej przebieg i reagować niemal natychmiast. Budynki podczas rozbiórki lub wyburzenia różnie się zachowują. Związane jest to z materiałem, z którego zostały wykonane i jego zużyciem. Tylko doświadczeni pracownicy są w stanie wykonać profesjonalne wyburzenie całkowicie panując na tym, co dzieje się na placu budowy. Doświadczenie i ogromna wiedza z zakresu budownictwa firmy zajmującej się rozbiórkami dają pewność i gwarancję dobrze wykonanej pracy.

Wybór właściwej firmy wyburzeniowej jest bardzo ważny. Należy bardzo dobrze przejrzeć oferty i wybrać przedsiębiorstwo specjalizujące się w zakresie takich robót. Wybrana firma nie powinna być przypadkowa. Warto zwrócić uwagę na ilość sprzętu, jaki posiada oraz na referencje wcześniejszych klientów firmy.

Wyburzenia mostów

Mimo, iż powszechnie wydaje się, że wyburzenia i rozbiórka należą do łatwiejszych zadań niż sama budowa, często okazuje się, że tak nie jest. Jest to praca bardzo skomplikowana, wymagająca od pracowników precyzji, dokładnych wyliczeń, niemal doskonałego opanowania sprzętu budowlanego. Pracownicy powinni być dobrze przeszkoleni, znać zagrożenia i bezwzględnie przestrzegać zasad BHP.

Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może grozić utratą zdrowia a nawet życia. Nie mogą być zatrudnione do takich prac osoby nieodpowiedzialne i lekkomyślne. Każdy etap prac rozbiórkowych wiąże się z innym zagrożeniem.

Pracownicy profesjonalnych firm rozbiórkowych wiedzą, jakie są ich zadania. Doświadczenie i wiedza z zakresu wyburzeń ułatwia im pracę. Nie mogą się oni poddawać rutynie i lekceważyć zagrożenia.

Call Now Button