Wyburzenie czy rozbiórka cz.2

Termin rozbiórka pojawił się w polskim słowniku dużo wcześniej niż wyburzenie. Dawniej oznaczało rozebranie np. drewnianej chaty, deska po desce aż do momentu aż budynek przestawał istnieć. Materiały uzyskane z rozbiórki często były wykorzystywane do budowy innego budynku.  Miało to duże znaczeni ekonomiczne.  Dawniej, kiedy nie istniały profesjonalne firmy zajmujące się rozbiórkami właściciele budynków rozbierali […]

Wyburzenie czy rozbiórka cz.1

W przypadku wyburzenia i rozbiórki prowadzone są prace budowlane zmierzające do likwidacji danego budynku. Pojęcia te bardzo często są używane zamiennie. W prawie budowlanym nie są to pojęcia równoznaczne. Rozbiórka zgodnie z prawem budowlanym art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) […]