Termin rozbiórka pojawił się w polskim słowniku dużo wcześniej niż wyburzenie. Dawniej oznaczało rozebranie np. drewnianej chaty, deska po desce aż do momentu aż budynek przestawał istnieć. Materiały uzyskane z rozbiórki często były wykorzystywane do budowy innego budynku.  Miało to duże znaczeni ekonomiczne.  Dawniej, kiedy nie istniały profesjonalne firmy zajmujące się rozbiórkami właściciele budynków rozbierali je samodzielnie.

Z czasem zmieniało się prawo budowlane, precyzowało zakres zadań, wymagało przedstawiania szczegółowego planu prac, wskazania osób odpowiedzialnych – m.in. kierownika budowy oraz formalizowania wszystkich działań wykonywanych przy rozbiórce. Konieczne stało się uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenia tego rodzaju prac budowlanych. 

Rozbiórka

Mniejsze rozbiórki można wykonać samodzielnie.  Prawo Budowlane zezwala na wykonanie mniejszych rozbiórek na podstawie zgłoszenia (m.in. wtedy, gdy budynek mierzy poniżej 8 m lub jeśli znajduje się w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa jego wysokości).

Jednak warto zapoznać się dokładnie z ustawą, by ustalić, czy dany obiekt nie wymaga otrzymania pozwolenia na rozbiórkę. Rozbiórki budynków, nawet tych niewielkich, wymagają dokładnego zaplanowania prac, w tym m.in. określenia, gdzie będziemy przechowywać elementy konstrukcyjne lub gruz.

Obowiązki wynikające z rozbiórki małych obiektów mogą przekraczać możliwości i wiedzę osoby niezajmującej się, na co dzień pracami budowlanymi. Dlatego bardzo często firmy specjalistyczne świadczą swoje usługi także w takich miejscach. W przypadku większych rozbiórek konieczne jest zatrudnienie specjalistycznej firmy.

Wyburzenia

Termin wyburzenia pojawił się dużo później i oznacza jeden ze sposobów przeprowadzenia rozbiórki. Wyburzenie budynku oznacza jego całkowitą destrukcję, zniszczenie. Po wykonaniu tego rodzaju prac budowlanych nie pozostają materiały, które można wykorzystać do innej budowy. Ulegają one znacznemu zniszczeniu i nie nadają się do ponownego wykorzystania. Burząc stary budynek nowi właściciele nie chcą wykorzystywać tych materiałów, dlatego coraz popularniejsze stają się wyburzenia.

wyburzenia
wyburzenie Kielce

Wyburzenia, przeprowadzane przez specjalistyczne firmy, zazwyczaj opierają się na użyciu ciężkiego sprzętu: koparek, dźwigów i spycharek. Do unicestwienia budynku używa się też nożyc hydraulicznych, młotów pneumatycznych, a czasami nawet – ładunków wybuchowych. Wyburzenie można nazwać  zaawansowaną formą rozbiórki.

Firma wyburzeniowa

W przypadku niektórych obiektów rozbiórki po prostu nie da się przeprowadzić – wtedy konieczne jest wyburzenie. Wybór metody likwidacji budynku powinien być zawsze konsultowany ze specjalistami. Posiadają oni odpowiednie kwalifikacje, kompetencje, wiedzę i doświadczenie i wezmą pod uwagę wszystkie aspekty.

Wybiorą rodzaj wyburzenia, który będzie najbardziej bezpieczny dla pracowników i osób znajdujących się w okolicy. Zaplanują prace budowlane, aby były przeprowadzone sprawnie w jak najkrótszym terminie. Wezmą także pod uwagę względy ekonomiczne i możliwości finansowe zlecającego. Specjalistyczne firmy wyburzeniowe świadczą swoje usługi profesjonalnie, zgodnie z prawem i oczekiwaniami klientów. Nie jest to proste zadanie. Jednak doświadczenie i profesjonalizm zatrudnionych tam osób na to pozwala.

Call Now Button