W tym artykule:

Wyburzenia wiaduktów należą do specjalistycznych robót budowlanych.  Wymagają fachowej wiedzy i doświadczenia. Firmy świadczące takie usługi zajmują się tym kompleksowo. Od uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu poprzez sam jej proces, aż po unieszkodliwienie wszystkich odpadów z rozbiórki i pozostawienie gotowego terenu pod nową inwestycję.

wyburzenia wiaduktów
wyburzenia wiaduktów

Zlecając wyburzenie wiaduktu specjalistom można odetchnąć. Firmy wyburzeniowa zajmie się zdobyciem pozwolenia. Planując wyburzenia obiektów wymagających pozwolenia na wyburzenie lub rozbiórkę należy przewidzieć czas niezbędny na załatwienie związanych z tym formalności.

Wyburzenia wiaduktów

Po złożeniu wymaganych przez urząd dokumentów – urząd ma 65 dni na wydanie decyzji. Decyzja musi się także uprawomocnić w okresie 14 dni od jej wydania. Dokumenty należy złożyć w urzędzie właściwym terytorialnie względem położenia obiektu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia odpowiednich opłat, tj. opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego oraz opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składamy przy pomocy pełnomocnika). 

Wyburzenie wiaduktu

W przypadku, gdy wniosek nie będzie kompletny, organ, do którego go złożono, wezwie do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli dokumenty we wskazanym terminie nie zostaną uzupełnione, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Wyburzenie wiaduktu można rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia.

Po otrzymaniu prawomocnej decyzji można rozpocząć rozbiórkę obiektu. Konieczne jest ustanowienie kierownika rozbiórki, który musi prowadzić dziennik budowy/rozbiórki, umieścić tablicę informacyjną w widocznym miejscu oraz odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki.

wiadukty rodzaje

Wyburzając mosty i wiadukty ze względu na obszar jaki należy zabezpieczyć podczas wyburzenia wiaduktów i mostów warto skorzystać z oferty specjalistycznych firm. Posiadają one doświadczenie w takim zabezpieczaniu terenu aby podczas wyburzenia nikt nie uległ wypadkowi.

Właściciel terenu ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego przeprowadzenia wyburzenia. Jeżeli osoby trzecie poniosłyby jakiś uszczerbek na zdrowiu lub straciły życie odszkodowanie jakie należałoby wówczas wypłacić byłoby ogromne. W takich ważnych sprawach lepiej zdać się na doświadczenie i fachową wiedzę firmy wyburzeniowej. Zna ona procedury, przepisy i zatrudnia odpowiednich, przeszkolonych pracowników.

Call Now Button