Wyburzenia hal wymagają specjalistycznej wiedzy i odpowiedniego sprzętu. Firmy wyburzeniowe, które podejmują się takiego zadania zatrudniają doświadczonych pracowników. Ponadto posiadają dużą bazę sprzętu ciężkiego przeznaczonego do wyburzania obiektów przemysłowych. Jest on regularnie naprawiany i konserwowany.

Hala to duże pod względem kubatury pomieszczenie. Najczęściej posiada jedną kondygnację i jest zbudowana z metalu lub innych materiałów do tego przeznaczonych. Może być wykorzystywana do różnych celów. Często są to obiekty przemysłowe, w których znajdują się pomieszczenia produkcyjne i magazyny. Mogę się tam także znajdować biura i pomieszczenia socjalne dla pracowników zatrudnionych w firmie.

Remont czy wyburzenie hal?

Wyburzane hale mogły także być miejscami, w których odbywał się handel. Z biegiem lat ulegają one zniszczeniu i inwestor chce ją wyburzyć a na jej miejscu postawić nowoczesną galerię handlową. W halach mogą  znajdować się także boiska i sale widowiskowe. Po wielu latach użytkowania także i one ze względów bezpieczeństwa trzeba wyburzyć.

Zamiast nich powstają nowoczesne wielozadaniowe hale, z dużym zapleczem socjalnym. Są to duże obiekty wielkogabarytowe, które pełnią kilka funkcji jednocześnie. W zależności od potrzeby są halą sportową, koncertową lub wystawową.  Bardzo rzadko obecnie buduje się hale przeznaczone tylko do jednego zadania. W wielozadaniowej hali znajdują się także biura, sanitariaty, magazyny i inne pomieszczenia. W związku z tym znajduje się tam duża ilość różnych elementów z drewna, metalu, plastiku, szkła i innych materiałów, które są przeznaczone do recyklingu.

Recykling a wyburzenia obiektów przemysłowych

Recykling polega na odzyskiwaniu surowców z produktów odpadowych i wykorzystaniu ich do produkcji nowych. Jego celem i głównym założeniem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Dlatego zanim inwestor rozpocznie wyburzenie obiektu przemysłowego konieczne jest jego opróżnienie. Firma wyburzeniowa wynosi wszystkie elementy, które jednocześnie odpowiednio segreguje. Inwestor może wówczas spać spokojnie.

Niewłaściwe gospodarowanie odpadami jest zagrożone wysokimi karami grzywny. Zlecając wyburzenie hali profesjonalnej firmie wyburzeniowej można także zlecić jej właściwą utylizację odpadów i gruzu. Dodatkowo można zlecić uprzątnięcie terenu i przygotowanie go pod nową inwestycję. Kompleksowe zamówienie zawsze wychodzi taniej, niż rozdzielanie go na kilka odrębnych firm.  Zanim firma przystąpi do wyburzenia hali musi odpowiednio przygotować otaczający ją teren. Zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, oznaczyć i ogrodzić.

Obowiązujące przepisy dotyczące wyburzania hal

Firma wyburzeniowa musi wykonywać swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego. Śledzić je na bieżąco i dostosowywać w razie zmian. Wyburzanie hali musi odbywać się także zgodnie z przepisami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracownicy firmy wyburzeniowej muszą posiadać odpowiednie ubranie robocze. Firma nie może oszczędzać na bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników.

Najczęściej występującymi zagrożeniami dla pracowników podczas wyburzania hali jest uszkodzenie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych. Ponadto może dojść do uszkodzenia ciała w wyniku upadku z wysokości lub kontaktu z rozbieranym obiektem. Każda osoba znajdująca się na terenie, na którym jest wyburzana hala musi być wyposażona w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Należą do nich hełmy,  okulary ochronne, maski oraz odzież ochronna. Jej skład można zaliczyć także kurtki, spodnie, rękawice oraz buty wykonane z odpowiednio wytrzymałego materiału i wyposażona w zabezpieczenia przed urazami mechanicznymi. W zależności od wykonywanych prac niezbędne jest doposażenie pracowników w pasy bezpieczeństwa i inne konieczne środki ochrony BHP.

Call Now Button