Wyburzenia hal z pewnością wymagają specjalistycznego sprzętu, wiedzy i doświadczenia pracowników. Firma, która oferuje tego typu usługi musi mieć wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wyburzeń obiektów wielkogabarytowych i przemysłowych. Małe firmy rozbiórkowe nie mają odpowiedniego sprzętu i wiedzy dotyczącej prowadzenia prawidłowo wyburzeń dużych obiektów przemysłowych. Najczęściej wyburzane hale stoją blisko innych obiektów.

Wyburzenia hal

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca

Na miejscu starego obiektu wielkogabarytowego inwestor często chce postawić nowoczesny budynek. Ważne jest aby podczas wyburzenia hali nie naruszyć konstrukcji pozostałych budynków znajdujących się w pobliżu. Prace trzeba prowadzić precyzyjnie i uważnie. Bez wątpienia ciężki sprzęt wykorzystywany do wyburzania wymaga doświadczonych operatorów. Miejsce trzeba odpowiednio zabezpieczyć i przygotować. Zanim to nastąpi firma wyburzeniowa przygotowuje dokumentację, plan i harmonogram działania.

Decyzja administracyjna na wyburzenia hal

Wyburzenia hal wymagają zgody na ich wykonanie. Wszystko musi odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Nie potrzebna jest decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórki na niektóre obiekty i urządzenia budowlane. Dotyczy to takich hal, na które nie wymagano pozwolenia na budowę. Oprócz budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej wszystkie inne wyżej nie wymienione powinny złożyć we właściwym urzędzie formularz zgłoszenia rozbiórki.

W zgłoszeniu konieczne jest określenie zakresu, miejsca i sposobu wykonywania prac. Firmy wyburzeniowe zajmujące się profesjonalnymi wyburzeniami hal i obiektów przemysłowych mają doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji zgodnej z prawem. Za wszystkie prace, które prowadzone są podczas rozbiórki odpowiada właściciel terenu, na którym stoją wyburzane hale i inne obiekty wielkogabarytowe. Konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie terenu, troska o bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich, które mogą pojawić się w pobliżu.

Wyburzenia hal i sprzątanie terenu inwestycji

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji administracyjnej mogą rozpocząć się prace wyburzeniowe hali. Ze względu na konieczność segregowania odpadów w pierwszej kolejności demontowane są elementy, które można wyodrębnić. Segreguje się elementy metalowe, plastikowe lub szkło. Zanim zostanie wyburzona hala wiele materiałów jest już składowanych i odwożonych do selektywnej zbiórki odpadów. Z pewnością niektóre z nich można jeszcze raz wykorzystać na innej budowie. Zawarcie odpowiedniej umowy z firmą wyburzeniową umożliwia szeroki zakres działań. Łącznie z segregacją odpadów i jej wywozem z terenu inwestycyjnego. Sprzątnięty plac z pewnością jest przygotowany pod nową inwestycję.

W trakcie wyburzenia hal na miejscu rozbiórki powstaje bardzo dużo gruzu. Za jego odpowiednie posegregowanie i wywiezienie odpowiada właściciel terenu. Firma wyburzeniowa posiada odpowiedni sprzęt i wiedzę w jaki sposób i gdzie wywieźć powstały gruz. W przypadku jego pozostawienia właściciel może zostać ukarany karą grzywny. Dlatego ważne jest aby podpisać umowę na wyburzenie hal z firmą, która posiada odpowiedni sprzęt nie tylko do wyburzenia i rozbiórki ale także do segregacji odpadów i wywiezienia gruzu z terenu inwestycji.

Call Now Button