Moda na budowę hal zaczęła się kilkanaście lat temu. Była to szybka i wygodna budowla, w której można było zorganizować niemal wszystko. Od sali sportowej poprzez targowisko, salę widowiskową  a kończąc na biurach. Hale wybudowane kilkadziesiąt lat temu wymagają przeprowadzenia generalnych remontów, aby można je było nadal bezpiecznie użytkować. Często po wyliczeniu wszystkich kosztów inwestor dochodzi do wniosku, że taniej jest halę zburzyć i wybudować nową niż ją remontować.

Wyburzenia hal

Standard budowy i wyposażenia wyburzanych hal

Zmienia się bowiem standard budowy i wyposażenia hal. To co było nowoczesne 30 lat temu jest już przestarzałe. Wyburzenie hali wymaga odpowiedniego przygotowania. Ważna jest zarówno dokumentacja, pozwolenie na wyburzenie wydane przez właściwy urząd jak i wybranie odpowiedniej firmy  wyburzeniowej, która zrobi to profesjonalnie, bezpiecznie i zgodnie z przepisami.

Inwestor bowiem odpowiada za wszystko to co dzieje się na placu budowy. Zaczynając od dokumentacji, poprzez proces zabezpieczenia terenu, na którym wyburzana jest hala, jej rozbiórkę i utylizację odpadów i gruzu. W przypadku wybrania firmy, która nie ma doświadczenia w wyburzaniu obiektów przemysłowych inwestor naraża się na konsekwencje związane z jej nieprawidłowym przeprowadzeniem. Znalezienie właściwej firmy wyburzeniowej nie jest łatwe.

Profesjonalne firmy wyburzeniowe

Wiele firm reklamuje się w Internecie, które nie posiadają ani odpowiedniego sprzętu, ani doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju prac wyburzeniowych. Warto zatem poświęcić więcej czasu i znaleźć odpowiednią, która zapewni pełny profesjonalizm wykonania. Firmy wyburzeniowe z doświadczeniem posiadają własny sprzęt, który na bieżąco naprawiają i konserwują. Jeżeli wynajmują go to zawsze z zaufanym, posiadającym kwalifikacje i doświadczenie w jego obsłudze operatorem. W ten sposób dba o stan techniczny maszyn i urządzeń.

Przypadkowe osoby obsługujące koparki wyburzeniowe, kruszarki czy nożyce do betonu mogą go uszkodzić. Decyzja o wyburzeniu hali nie powinno się podejmować ad hoc. Wyburzenia hal należą bowiem do zadań skomplikowanych i wymagających. W pierwszej kolejności musi być przygotowana odpowiednia dokumentacja, wypełniony wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, szkic usytuowania obiektu oraz projekt rozbiórki. W dokumentacji musi znaleźć się opis zakresu i sposobu przeprowadzenia wyburzenia hali.

Dokumentacja związana z wyburzeniem hali

Do dokumentów należy  dołączyć zgodę na rozbiórkę właściciela obiektu. Podczas wyburzenia hali ważne jest bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. Dlatego w dokumentacji powinien znajdować się także opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Urząd odrzuci wniosek jeżeli nie dołączono d niego potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Firmy wyburzeniowe oferują inwestorom bez doświadczenia załatwienie wszystkich formalności za nich. Znają wszystkie terminy, procedury i zrobią to z pewnością dobrze.

W przypadku wyburzenia hali pozytywna decyzja urzędu na jego rozbiórkę zawsze jest wymagana, ponieważ  jest to obiekt, który przekracza wysokość 8 metrów. Po otrzymaniu pozwolenia na wyburzenie firma wyburzeniowa rozpoczyna działania przygotowawcze. Ich zakres obejmuje między innymi ogrodzenie terenu, odpowiednie oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, zorganizowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenie terenu budowy powinno być szczelne o wysokości co najmniej 1,5 m. Musi być wykonane w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Firma wykonująca wyburzenie hali musi postępować zgodnie  obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Call Now Button