Obiekty przemysłowe budowane metodą tradycyjną z czasem ulegają zniszczeniu. Koszty ich remontu czy modernizacji często przewyższają cenę postawienia nowej konstrukcji. Dlatego wielu inwestorów decyduje się na wyburzenia hal i budynków znajdujących się na terenie inwestycji. Prawo budowlane zalicza rozbiórki i wyburzenia do kategorii robót budowlanych. Teren budowy powinno się ogrodzić i prawidłowo oznaczyć. W widocznym miejscu należy postawić tablicę informacyjną z danymi inwestora oraz firmy wyburzeniowej, której zleciliśmy wyburzenia hal.  

Wyburzenia hal

Wybór odpowiedniej firmy do wyburzania hal

Za wszystko co dzieje się na terenie inwestycji odpowiada właściciel terenu, najczęściej jest to inwestor. Dlatego ważne jest wybranie odpowiedniej firmy wyburzeniowej. Takiej, która posiada doświadczenie w zakresie wyburzania hal i rozbiórek obiektów przemysłowych. Z pewnością tylko wówczas inwestor będzie mógł spać spokojnie.  Tablica musi być ustawiona w dobrze widocznym miejscu, jej brak może skutkować karą finansową. Jeżeli zlecimy wyburzenie hal profesjonalnej firmie za jej brak będzie odpowiadał kierownik budowy i to on poniesie konsekwencje niestosowania się do przepisów Prawa Budowlanego. Na terenie, na którym znajduje się wyburzana hala konieczne jest wyraźne oznaczenie ścieżek przeznaczonych dla pieszych. Ponadto teren powinien być odpowiednio oświetlony, szczególnie w okresie od jesieni do wiosny, kiedy szybko robi się ciemno.

Organizacja miejsca dla pracowników podczas wyburzania hal

Na terenie budowy niezbędne jest zorganizowanie miejsca dla pracowników. Przepisy wymagają aby znajdowała się tam toaleta, przebieralnia i miejsce do spożywania posiłków. Po wykonaniu prac przygotowawczych obiekt przemysłowy przeznaczony do wyburzenia należy odłączyć od prądu, wody, gazu, kanalizacji i innych instalacji. W kolejnym etapie należy z niego wynieść wszystko to co można segregować, czyli elementy ze szkła, plastiku, metalu lub innych surowców. Niektóre materiały można wykorzystać na innej budowie pozostałe należy we właściwy sposób zutylizować. Wyburzenia hal może wykonać tylko i wyłącznie firma do  tego odpowiednio przygotowana. Musi posiadać sprzęty, urządzenia i maszyny przeznaczone do wykonywania ciężkich prac budowlanych. Dba o nie przez cały rok, naprawia i konserwuje.

Maszyny i urządzenia wykorzystywane podczas wyburzania hal

Regularne przeglądy techniczne i usuwanie wszelkich zanieczyszczeń bez wątpienia przedłużają ich sprawność. Konserwacja maszyn przemysłowych powinno się wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Trzymanie się instrukcji obsługi i terminów przeglądów z pewnością zapobiegnie  szybkiemu zużywaniu się maszyn i niespodziewanym awariom. Utrzymywanie sprawności urządzeń poprzez przeglądy oraz usuwanie zanieczyszczeń wpływa bez wątpienia także na bezpieczeństwo pracowników, którzy je obsługują. Wyburzenia hal wymagają przygotowania harmonogramu działań. Ważne jest, aby przygotowała go osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Przed rozpoczęciem prac inwestor powinien zapoznać się z przepisami budowlanymi dotyczącymi wyburzania obiektów wielkogabarytowych. Konieczna jest także znajomość i przestrzeganie ustaw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas wyburzenia hal może wydarzyć się wiele wypadków. Bez odpowiedniego przygotowania terenu i samego obiektu przemysłowego mogą mieć miejsce niebezpieczne zdarzenia zarówno dla pracowników jak i osób postronnych. Dlatego ważne jest aby wyburzenia hal i innych obiektów przemysłowych dokonywała firma posiadająca doświadczenie.

Call Now Button