Inwestor, który chce wybudować nową inwestycję na terenach poprzemysłowych najczęściej musi usunąć stare budynki biurowe lub hale przemysłowe. Wymaga to zaplanowania prac budowlanych zgodnie z harmonogramem. Zanim inwestor rozpocznie wyburzenie obiektów przemysłowych musi uzyskać zgodę właściwego urzędu.

W harmonogramie musi uwzględnić czas na złożenie wniosku wraz załącznikami, uzyskanie pozwolenia i jego uprawomocnienie się. Już na tym etapie można zlecić wszystkie zadania związane z przygotowaniem terenu pod nową inwestycję doświadczonej firmie wyburzeniowej. Znając przepisy, procedury i zasady obowiązujące w zakresie wyburzania budynków jest w stanie przygotować harmonogram możliwy do zrealizowania uwzględniający wszystkie niezbędne terminy.

Profesjonalna firma wyburzeniowa

Doświadczona profesjonalna firma wyburzeniowa będzie w stanie wziąć na siebie wszystkie  prace, ponieważ posiada odpowiedni sprzęt i operatorów maszyn, z niezbędnymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Inwestor zlecając przygotowanie terenu będzie mógł spokojnie czekać na zakończenie zaplanowanych robót. Podczas wyburzania obiektów przemysłowych powstaje bardzo duża ilość odpadów i gruzu.

Firma wyburzeniowa wie w jaki sposób można je posegregować, odpowiednio zutylizować lub wykorzystać ponownie. Najczęściej duże firmy świadczą kompleksową usługę, która także obejmuje cięcie złomu na mniejsze elementy. Ponadto transportują gruz do  miejsca jego utylizacji. Potrzebny jest do tego odpowiedni sprzęt i wiedza z zakresu gospodarki odpadami.

W przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów, które powstają podczas wyburzania budynków przemysłowych inwestor może otrzymać wysokie kary. Dlatego warto w tym zakresie zaufać profesjonalnej i doświadczonej firmie wyburzeniowej. Kompleksowe usługi obejmujące cały zakres prac związanych z przygotowaniem miejsca pod nową inwestycję świadczą firmy, które posiadają doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistyczny sprzęt.

Sprzęt używany podczas wyburzania hal

Do nich należą między innymi ciężkie koparki gąsienicowe, koparki wyburzeniowe, kruszarki szczękowe. Ponadto koparki przeładunkowe, nożyce tnące, młoty pneumatyczne i wiele innych. Maszyny i urządzenia są na bieżąco serwisowane i utrzymywane w bardzo dobrym stanie technicznym. Podczas prowadzenia prac wyburzeniowych teren musi być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzi się zgodnie z ustalonym harmonogramem i dokumentacją projektową.

Kierownik budowy czuwa nad wszystkimi pracami wyburzeniowymi. Jego zadaniem jest także zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy osobom znajdującym się na terenie, na którym prowadzone jest wyburzanie wielkogabarytowe. Muszą być oni zapoznani z projektem przeprowadzanych prac rozbiórkowych. Ponadto poinstruowani o bezpiecznym wykonywaniu prac budowlanych oraz wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej. Są to kaski, rękawice, szelki bezpieczeństwa,  urządzenia pomocnice i narzędzia pracy. Podczas silnego wiatru przekraczającego 10m/s prace muszą być wstrzymane.   

Call Now Button