Budowa budynku to skomplikowany proces oparty na projekcie architektonicznym i przepisach prawa budowlanego. Przy każdej budowie zaangażowanych jest wiele osób. Działania muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi, aby nie doprowadzić do katastrofy budowlanej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wyburzenia budynków

wyburzenia budynków
wyburzenia budynków

Zanim rozpoczniemy rozbiórkę lub zburzymy budynek warto zapoznać się ze szczegółowymi przepisami w tym zakresie. Na zburzenie budynku, który nie jest wpisany do rejestru zabytków, ma wysokość poniżej  8 metrów a jego odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa jego wysokości nie potrzebujemy pozwolenia. Należy jedynie zgłosić fakt planowanej rozbiórki do odpowiedniego urzędu.

Wyburzenia budynków

W przypadku obiektów wymagających pozwolenia należy trzymać się określonej procedury. Wyburzenia budynków należą do skomplikowanych a czasami niebezpiecznych prac budowlanych. Jeżeli budynek jest duży, jego rozbiórką lub wyburzeniem powinna zająć się profesjonalna firma.  Nie każdą sytuację podczas prowadzenia prac wyburzeniowych można przewidzieć i zaplanować.

Doświadczenie firmy specjalizującej się w rozbiórkach i wyburzeniach gwarantuje bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac. Doświadczeni pracownicy potrafią przewidzieć zagrożenie. Budynek i teren wokół należy  odpowiednio zabezpieczyć. Ze względu na to, że podczas wyburzania materiały użyte do budowy obiektu ulegają znacznemu zniszczeniu, wcześniej warto budynek do tego przygotować. Jeżeli to możliwe w pierwszej fazie pracownicy firmy rozbiórkowej starają się pozyskać z miejsca jak najwięcej materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania.

budynek

Z budynków ceglanych można pozyskać dużą ilość dobrej cegły. Drewno, stal, miedź i inne surowce, które można po raz kolejny wykorzystać na innej budowie. Cenne materiały warto przenieść w bezpieczne miejsce, oddalone od wyburzanego budynku. Siła wybuchu często jest tak duża, że uległyby one zniszczeniu. Specjalistyczne firmy potrafią przeprowadzić wstępne prace rozbiórkowe w taki sposób, aby pozyskać z nich jak najwięcej dobrego materiału. Prowadząc prace wyburzeniowe firma musi zatrudniać specjalistów od przygotowania ładunków wybuchowych, bezpieczeństwa i znajomości przepisów budowlanych.

Wyburzenia budynków Kielce

Osoby zarządzające w takich firmach to osoby dobrze wykształcone i przeszkolone w zakresie rozbiórek i wyburzeń. Ponadto posiadają one ogromne doświadczenie, którego nie można wyczytać z podręczników. Podczas prac wyburzeniowych zdarzają się sytuacje, których nikt wcześniej nie może przewidzieć. Stan obiektów przeznaczonych do wyburzenia może być bardzo różny. W środku znajdują się instalacje: gazowa, elektryczna, wodna.

Długo stojące pustostany czasami są wykorzystywane przez osoby bezdomne jako schronienie. Na własne potrzeby mieszkańcy pustostanów przerabiają je. Przed wyburzeniem konieczne jest sprawdzenie stanu instalacji, szczególnie gazowej i elektrycznej i jej odpowiednie zabezpieczenie.  Szeroki zakres prac prowadzony podczas rozbiórki i wyburzenia budynków wymaga udziału specjalistów w tym zakresie.

Call Now Button