W prawie budowlanym znajdziemy zapisy, które przewidują przeprowadzenie prac rozbiórkowych bez uzyskania pozytywnej decyzji organu lub nie wymagające zgłoszenia. Firmy wyburzeniowe znają przepisy i wiedzą w jaki sposób prawidłowo zgłosić obiekty do rozbiórki. Dlatego wybór firmy wyburzeniowej nie powinien być przypadkowy. W sytuacji kiedy wyburzenie prowadzone jest niezgodnie z przepisami inwestor musi liczyć się z wysokimi karami administracyjnymi.

Jakie wyburzenia bez zgłoszenia?

Doświadczone firmy wyburzeniowe z Kielc i województwa świętokrzyskiego mogą przeprowadzić cały proces związany z rozbiórką budynku lub całego kompleksu budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami. W prawie budowlanym określono szczegółowo budynki, których wyburzenie nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani także zgłoszeni do urzędu.

Wyburzenia hal

Katalog wymienionych budynków jest w artykule 29 ust. 2 Prawa budowlanego dość szeroki.  Z wielu można wymienić wiaty przystankowe, altany działkowe, wiaty sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny. Ponadto przydomowe baseny i oczka wodne oraz parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m². Ustawodawca wskazał, że pomimo spełniania warunków do prowadzenia prac rozbiórkowych bez uzyskania pozwolenia i zgłoszenia w niektórych sytuacjach będzie ono wymagane.

Przepis dotyczy budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską. Planując rozbiórkę obiektu inwestor musi zapoznać się z przepisami prawa budowlanego w tym zakresie. Firmy wyburzeniowe z Kielc i województwa świętokrzyskiego mają doświadczenie i doskonale znają przepisy. Dlatego warto zlecić wszystkie prace związane z pracami rozbiórkowymi profesjonalnej firmie wyburzeniowej.

Wybór firmy wyburzeniowej

Zanim podpiszemy umowę na rozbiórkę konieczne jest zapoznanie się z ofertą firmy. Istotne jest ile lat działa, jakie ma doświadczenie oraz jakim dysponuje parkiem maszynowym. W przypadku wyburzania obiektów wielkogabarytowych, przemysłowych, wiaduktów i hal produkcyjnych ważne jest aby firma dysponowała ciężkim sprzętem na własność. Tylko wtedy jest w stanie zapewnić bezpieczną obsługę sprzętu wykwalifikowaną, przeszkoloną i doświadczoną kadrą.

O ile budowa obiektu zgodnie z projektem wydaje się być dość przewidywalna, w przypadku wyburzeń mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, które trudno zaplanować. Poradzą sobie z nimi tylko osoby posiadające doświadczenie w wyburzeniach. Zanim rozpocznie się prace wyburzeniowe konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie terenu. W pierwszym etapie prac rozbiórkowych firma wyburzeniowa najczęściej używa drobnego sprzętu. Stara się wydostać z obiektu różnego rodzaju materiały, które można jeszcze raz wykorzystać na innej budowie.

Następnie segreguje elementy metalowe, plastikowe lub drewniane. Związane jest to z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Ilość gruzu, która powstaje w wyniku wyburzania budynku jest bardzo duża. Dlatego każdy uzyskany w ten sposób materiał, który można ponownie wykorzystać ze względu na ochronę środowiska wydaje się na wagę złota. Profesjonalna firma wyburzeniowa najczęściej zajmuje się także utylizacją odpadów.  

Call Now Button