Kontynuujemy w tej części temat wywozu gruzu i wykorzystania ponownie materiałów, jakie powstają w wyniku rozbiórki budynku. Niewątpliwie po przeprowadzeniu rozbiórki powstaje duża ilość gruzu i materiałów, które można wykorzystać ponownie.

Rozbiórka budynku

Nie wszystko podczas rozbiórki ulega całkowitemu zniszczeniu. Pozostałości po wyburzeniach i rozbiórkach nie ulegają szybkiemu rozkładowi. Dlatego wykorzystanie ich ponowne to działania proekologiczne. Drewno uzyskane podczas rozbiórki można poddawać renowacji, robić meble, przedmioty codziennego użytku, ozdoby czy biżuterię.

Coraz więcej pomysłów mają kreatywni twórcy, którzy potrafią stworzyć ze starych, zniszczonych materiałów nowe przedmioty. Drewno, z którego nie można już niczego nowego zbudować można przeznaczyć na opał.

Materiały metalowe, mogą być wykorzystane do budowy nowego budynku lub zostać użyte podczas zagospodarowania terenu przy nowej inwestycji. Pozostałe podczas rozbiórki szkło, może zostać wykorzystane do produkcji wyrobów szklanych takich jak butelki, szklane naczynia, okna.

Rozbiórki

Właściwa utylizacja odpadów budowlanych powoduje, że dużo materiałów zostaje wykorzystanych po raz kolejny. Podczas rozbiórki mogą zachować się także materiały plastikowe. Właściciel terenu może wykorzystać niezniszczone plastikowe elementy po raz kolejny przy budowie ogrodzenia, nowej inwestycji lub przekazać firmie rozbiórkowej.

firmy rozbiórkowe
firmy rozbiórkowe

Plastik po przetworzeniu może być wykorzystany do produkcji butelek plastikowych, opakowań, worków lub innych materiałów z tworzywa sztucznego. Firmy wyburzeniowe dbając o ekologię, segregują odpady i dostarczają je w odpowiednie miejsca.

Odpady i gruz podlegają procesowi odzyskiwania i recyklingu. Proces ten polega na  wielokrotnym wykorzystaniu odpadów budowlanych lub ich przetworzeniu w celu uzyskania nowych materiałów. Głównym celem recyklingu jest dążenie do zamknięcia cyklu obiegu materiałów budowlanych lub chociaż jego wydłużeniu.

Podczas budowy i rozbiórki wykorzystywana jest ogromna ilość szkła, plastiku, betonu, metalu i innych materiałów. Ze względu na ich ogromną ilość ważne jest prawidłowe ich wykorzystanie, przetworzenie i utylizacja. Podpisując umowę na rozbiórkę obiektu budowlanego niewątpliwie warto wybrać firmę świadomą ekologicznie i uczciwą w pozbywaniu się odpadów budowlanych.

Firmy rozbiórkowe

Tylko taka firma gwarantuje bezproblemowe wykonanie rozbiórki i ochronę środowiska. Firma Uholinex jest świadoma środowiska, zna przepisy dotyczące utylizacji odpadów budowlanych. Posiada wiedzą z zakresu recyklingu i przetwarzania materiałów budowlanych. Tylko taka firma gwarantuje właścicielowi bezpieczne przeprowadzenie procesu rozbiórki.

Wiele firm rozbiórkowych nieuczciwie próbuje pozbywać się gruzu.  Znaleźć go można w lasach, na terenach niezamieszkanych, w zbiornikach wodnych i nielegalnych wysypiskach śmieci. W przypadku wykrycia przez służby skąd pochodzą odpady budowlane oznacza to duże kłopoty dla właściciela nieruchomości oraz wysoką karę finansową.

Wybór firmy rozbiórkowej nie jest łatwym zadaniem. Klient powinien wybrać firmę sprawdzoną, działającą zgodnie z przepisami. Firmy działające wiele lat znają przepisy i nie chcą ryzykować swojego istnienia łamiąc przepisy o gospodarce odpadami budowlanymi.

Call Now Button