Rozbiórka lub wyburzenie budynku to proces wymagający pozwoleń, sprzętu i doświadczonych pracowników, dlatego najlepiej sprawdzą się tu specjalistyczne firmy. Każde przedsiębiorstwo rozbiórkowe powinno posiadać odpowiednie uprawnienia i pozwolenia.

Rozbiórka budynku

Firma powinna posiadać koparki, kruszarki, nożyce, młoty i inne. Pracownicy niewątpliwie muszą być doświadczeni i wiedzieć, w jaki sposób można bezpiecznie wykonać prace rozbiórkowe. Wybierając odpowiednią firmę ważne jest także sprawdzenie zakresu prac, jaki oferuje w ramach podpisanej umowy.

Czy np. proponuje tylko rozbiórkę, czy cena obejmuje także wywóz gruzu. Podczas rozbiórki powstaje go bardzo dużo. Z wyburzenia około 5 metrów kwadratowych powstaje około 1 tony gruzu. Konieczne jest jego wywiezienie z miejsca rozbiórki w odpowiedni sposób. W przypadku nie wywiezienia gruzu właścicielowi posesji grożą duże kary finansowe.

Firmy rozbiórkowe

Bezsprzecznie firmy rozbiórkowe wiedzą jak wywieźć gruz zgodnie z obowiązującymi przepisami. W skład powstałego w wyniku rozbiórki gruzu wchodzą pokruszone elementy betonowe, ceramiczne i ceglane. Po odpowiedniej ich obróbce, czyli pokruszeniu materiał nadają się między innymi do budowy dróg lub parkingów.

Podczas rozbiórki pozostają materiały metalowe, drewniane, plastikowe i szkło. Jeżeli nie zostaną one zniszczone przez ciężki sprzęt można je wykorzystać do budowy nowego obiektu lub elementów małej infrastruktury ogrodowej. Należy jednak pamiętać, że elementy gruzu, które nie zostaną wykorzystane ponownie nie mogą być potraktowane jak zwykłe odpady komunalne.  

Właściciel wyburzanego budynku musi zadbać o utylizację gruzu powstałego podczas wyburzenia. Utylizacją takich odpadów zajmują się gminne przedsiębiorstwa gospodarki odpadami. Samo wyburzenie jest procesem skomplikowanym i wymagającym wiedzy i doświadczenia.

Rozbiórki

Pozostały po przeprowadzeniu rozbiórki gruz stanowi kolejny problem dla właściciela. Nie dość, że jest go bardzo dużo to jest on bardzo ciężki i ma duże gabaryty. Samodzielnie, nie posiadając odpowiednich maszyn budowlanych, samochodów ciężarowych niemożliwe jest wywiezienie pozostałości z miejsca wyburzenia. Do wywozu gruzu należy zorganizować specjalne kontenery.

Najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie umowy na rozbiórkę obiektu z firmą, która jednocześnie zajmuje się wywozem gruzu. Firma Uholinex takie usługi świadczy. Ponadto zajmuje się demontażem konstrukcji stalowych oraz cięciem złomu. Firma, która realizuje swoje usługi kompleksowo przeprowadza wyburzenie i oczyszczenie terenu pod nową inwestycję jest najlepszym rozwiązaniem.

Specjalistyczne firmy rozbiórkowe działają zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Właściciel nieruchomości nie musi martwić się o źle przeprowadzoną rozbiórkę i nieprawidłowe pozbycie się z terenu inwestycji gruzu. Właściwa utylizacja i segregacja odpadów określona jest w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami budowlanymi.

Wybierając odpowiednią firmę rozbiórkową nie należy kierować się ceną, ale zakresem robót, doświadczeniem i referencjami. Za nieprawidłowe przeprowadzenie rozbiórki, złą utylizację odpadów grożą właścicielowi nieruchomości wysokie kary finansowe. Ważna jest uczciwość i rzetelność firmy rozbiórkowej.

Call Now Button