Prawo budowlane to ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami, która reguluje działalność związaną z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych. Ponadto określa zasady działania organów administracji publicznej w ww. dziedzinach. Firmy wyburzeniowe muszą się do niej stosować.  W art. 30b znajdziemy zapis, w którym czytamy, że aby można było rozpocząć rozbiórkę trzeba uzyskać decyzję o pozwoleniu. Wydaje ją na wniosek inwestora organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Wiedza i doświadczenie firmy wyburzeniowej

Do wniosku należy dołączyć szereg dodatkowych dokumentów. Między innymi zgodę właścicieli obiektu, szkic usytuowania budynku i projekt rozbiórki. Ponadto opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych i zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Do wniosku należy dołączyć pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek wynika z przepisów innych ustaw.

firmy wyburzeniowe
Firmy wyburzeniowe

Firmy wyburzeniowe znają procedury i wiedzą jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć do właściwego urzędu. Dlatego warto w tym zakresie zaufać profesjonalistom i zlecić to zadanie firmie wyburzeniowej. Po złożeniu odpowiednich dokumentów do urzędu, uprawomocnieniu się decyzji będą mogły rozpocząć się prace rozbiórkowe obiektu przemysłowego, wiaduktu lub hali magazynowej.

Specjaliści z firmy wyburzeniowej posiadający odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i wiedzę z zakresu wyburzeń przygotują harmonogram uwzględniający wszystkie terminy i wymagane prawem zadania. W przypadku dużych obiektów przemysłowych, hal, wiaduktów lub mostów nie warto samodzielnie zajmować się kwestiami formalnymi. Tym bardziej, że niedopatrzenie może skończyć się dla właściciela terenu wysoką grzywną.

Bezpieczne prace rozbiórkowe z firmą wyburzeniową

Przeprowadzenie bezpiecznego wyburzenia wymaga wiedzy i doświadczenia, które często zdobywa się latami. Dlatego wybierając firmę wyburzeniową warto zwrócić uwagę na kilka elementów. Ważna jest długość jej istnienia na rynku, referencje, sprzęt i urządzenia oraz wyszkoleni pracownicy. Wszystkie wspomniane elementy pozwalają ocenić firmę, jej profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie. Doświadczona firma wyburzeniowa jest w stanie wykonać nawet najtrudniejsze zlecenie bezpiecznie i możliwie szybko.

Całość prac wyburzeniowych warto zlecić jednej firmie, która zajmie się wszystkimi etapami rozbiórki. Na koniec posprząta teren i przygotuje pod nową inwestycję. Koszty zapewne będą zdecydowanie niższe niż kiedy zlecimy prace rozbiórkowe, wywóz gruzu i końcowe uprzątnięcie terenu kilku firmom. Ponadto odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone na terenie należącym do inwestora weźmie jedna firma a nie kilka. W razie potrzeby łatwo będzie wyegzekwować ewentualne szkody.

Call Now Button