Wybór firmy wyburzeniowej powinno się dokładnie przemyśleć. Zanim podpiszemy umowę na prace rozbiórkowe warto przejrzeć kilka ofert dostępnych w Internecie. Profesjonalna firma wyburzeniowa najczęściej posiada stronę internetową, na której można znaleźć podstawowe informacje. Jeżeli oferuje na wynajem sprzęt, maszyny i urządzenia do rozbiórki z pewnością posiada je na własność.

Sprzęt i pracownicy firmy wyburzeniowej

Tylko profesjonalne firmy wyburzeniowe decydują się na zakup własnego sprzętu, ponieważ jest on drogi w zakupie i utrzymaniu. Trzeba o niego dbać, naprawiać i konserwować. Ponadto do ich obsługi zatrudnia się osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Firmy wyburzeniowe realizują zlecenia w całym kraju i za granicą. Najczęściej przygotowane są do transportu maszyn i przeprowadzki pracowników na czas zlecenia do innego miejsca.

firma wyburzeniowa
Firma wyburzeniowa

Samo wyburzanie nie trwa najczęściej długo. Najdłużej firma wyburzeniowa czeka na pozwolenie na rozpoczęcie prac. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji, kolejne 14  musi minąć zanim decyzja się uprawomocni.  Zatem zanim rozpoczniemy prace rozbiórkowe w harmonogramie trzeba zaplanować 79 dni na otrzymanie pozwolenia. Ważnym etapem jest przygotowanie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed wejściem osób trzecich.

Bezpieczeństwo pracowników firmy wyburzeniowej

Zanim firma wyburzeniowa rozpocznie prace budynek jest odłączony od sieci wodociągowej, gazu, prądu i innych mediów. Prace wyburzeniowe prowadzone nieprawidłowo wiążą się z dużym ryzykiem uszkodzenia ciała lub mienia. Dlatego niezbędne jest staranne zabezpieczenie pracowników i osób postronnych. Szczególnie ważne są środki ochrony indywidualnej, które powinien dostarczyć na teren prowadzonej rozbiórki właściciel firmy wyburzeniowej. Są to między innymi odzież i obuwie ochronne, kaski, okulary, maski i rękawice.

Zabezpieczenie terenu i tablica informacyjna

W razie prowadzenia prac na wysokościach każdego pracownika wyposaża się w specjalne szelki bezpieczeństwa. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem kierownika budowy  i zapisywane w dzienniku. Teren, na którym odbywa się wyburzenie obiektów przemysłowych, wiaduktu lub obiektu wielkogabarytowego oznacza się tablicą informacyjną. W sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu sąsiadów z okolicy inwestor musi zadbać o ich bezpieczną ewakuację.

Odpowiedzialność firmy wyburzeniowej

Za wszystkie prace wykonywane na terenie rozbiórki odpowiada właściciel terenu. Zatem jeżeli wybierze firmę wyburzeniową, która ma bardzo małe doświadczenie, słabą kadrę i popełni błędy, winę za nie poniesie właściciel terenu. Będzie mógł z czasem pociągnąć do odpowiedzialności firmę wyburzeniową, z którą podpisał umowę, jednak za jej wybór i konsekwencje nieprawidłowych działań będzie musiał odpowiedzieć osobiście.

Zatem wybór firmy wyburzeniowej musi być poprzedzony wnikliwa analizą, sprawdzeniem parku maszynowego oraz zapoznaniem się z referencjami i doświadczeniem przedsiębiorstwa. Nie powinien odbywać się szybko, zbyt pochopnie  lub po znajomości.

Call Now Button