Firmy wyburzeniowe oferują różne usługi w zakresie swoich możliwości. Są takie, które prowadzą drobne prace rozbiórkowe jak i duże firmy posiadające specjalistyczny sprzęt wyburzające duże obiekty, takie jak hale, mosty, wiadukty czy obiekty przemysłowe. Jeżeli mamy do wyburzenia mały budynek najlepiej znaleźć firmę, która specjalizuje się w takich obiektach. Firmy wyburzeniowe posiadające doświadczenie w wyburzaniu dużych nieruchomości niechętnie realizują małe zlecenia.

Małe firmy wyburzeniowe

Z drugiej strony firma wyburzeniowa, która specjalizuje się w rozbiórce małych obiektów budowlanych nie będzie w stanie sobie poradzić z dużymi halami przemysłowymi czy mostami. Nie posiada bowiem specjalistycznego sprzętu, wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. O ile doskonale sprawdzi się przy małym obiekcie nie będzie w stanie wykonać prawidłowo wyburzenia przemysłowego. Firma wyburzeniowa specjalizująca się w wyburzaniu hal i wiaduktów musi posiadać specjalistyczny sprzęt niezbędny podczas prac wyburzeniowych.

firma wyburzeniowa
Firma wyburzeniowa

Maszyny i urządzenia są w firmie na bieżąco sprawdzane pod względem technicznym, w razie potrzeby naprawiane i czyszczone. Konserwacja maszyn i urządzeń jest prowadzona zgodnie z zaleceniami producenta pod względem dokładności w czyszczeniu wszystkich podzespołów. Konieczne jest przestrzegania terminów zawartych w instrukcji obsługi. Koparki wyburzeniowe, gąsienicowe, kruszarki szczękowe lub koparki przeładunkowe są niezbędne do tego rodzaju prac.

Przygotowanie do wyburzenia przemysłowego

Zanim rozpocznie się wyburzanie budynek musi być odłączny od wszystkich mediów. Prąd, gaz, woda, kanalizacja i inne instalacje muszą zostać odłączone. W pierwszej kolejności na budowę wchodzą pracownicy firmy wyburzeniowej, którzy starają się wymontować z obiektu elementy, które można posegregować. Oddzielają elementy drewniane, plastikowe czy  metalowe. Czasami udaje się z takiego miejsca pozyskać cegły lub inne materiały budowlane, które można wykorzystać na innej budowie. Im uda się więcej odzyskać materiałów do ponownego wykorzystania ty mniej powstanie podczas wyburzenia gruzu.

Odpowiedzialność właściciela wyburzanego obiektu

Właściciel terenu jest odpowiedzialny za jego utylizację. Nieprawidłowe pozbycie się śmieci z terenu budowy grozi wysoką grzywną. Dlatego dobrze, jest zlecić firmie wyburzeniowej także utylizację odpadów i przygotowanie terenu pod nową inwestycję. Firma wyburzeniowa, która zajmuje się wszystkimi pracami prowadzonymi na terenie rozbiórkowym bierze za nie pełną odpowiedzialność. Angażując w prace rozbiórkowe kilka firm w podobnym terminie trudno zauważyć błędy i zaniedbania lub nie przestrzeganie przepisów konkretnego przedsiębiorcy. Dochodzenie od niej roszczeń czy ubezpieczenia będzie bardzo trudne.

Ciężko bowiem udowodnić zaniedbania lub błędy kiedy na tym samym terenie pracują maszyny i pracownicy kilku firm. Każda z nich ma obowiązek przestrzegać prawa, bhp, dbać o bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich. Jednak kiedy na placu budowy panuje chaos nietrudno o błąd i nieszczęście. Dlatego zaleca się aby na terenie budowy w tym samym czasie pracowali pracownicy jednej firmy wyburzeniowej. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje właścicielowi obiektu spokój i bezpieczeństwo. Odpowiada on bowiem za każde zaniedbanie, błąd, wypadek lub inne nieszczęście.

Call Now Button